Związek Producentów Europalet UIC
Związek Producentów Europalet UIC

 

(Paryż, 06 marca 2017) W 2014 roku, Rail Cargo Austria AG (RCA), działając w imieniu społeczności członków UIC oraz Europejskie stowarzyszenie producentów palet  (EPAL),  podpisały porozumienie w sprawie dalszego istnienia europejskiego zasobu  paletowego. Umowa obejmowała zasadniczo nieograniczoną wymianę palet  UIC / EUR i EPAL. W dniu 28 lutego 2017 r EPAL ogłosił rozwiązanie niniejszej umowy, które wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia 2017 r. Dla Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), który reprezentuje światowy sektor kolejowy, jednostronna decyzja EPAL o  wypowiedzeniu  umowy w sprawie wspólnego europejskiego zasobu palet  jest niezrozumiała. UIC kategorycznie nie zgadza się i protestuje  wobec przyczyn podanych dla rozwiązania umowy, które mówią o  braku zapewnienia jakości i podejścia przyjętego w sprawie naruszeń znaków towarowych przez odpowiedzialne przedsiębiorstwo kolejowe UIC. Wady jakości nie mają miejsca w sieci UIC: dla nas, bezpieczeństwo i jakość naszych palet mają najwyższy priorytet. Zarówno członkowie UIC indywidualnie jak i  RCA AG, jako właściciel marki EUR, podejmują szereg działań w celu zapewnienia jakości zgodnej z wymaganiami karty  UIC 435-2.

W celu zapewnienia, że ​​nasze palety EUR spełniają wymagane standardy jakości dla naszych klientów i partnerów, koleje członków UIC korzystają z niezależnych agencji badawczych, takich jak SGS Germany GmbH. Z ponad 40-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie SGS jest światowym liderem w dziedzinie testowania, sprawdzania i certyfikowania palet.

Fałszywe palety EUR stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników i towarów w tranzycie. Członkowie  UIC podejmują proaktywne działania w sprawie podrabiania i podejmują wszelkie właściwe środki w celu powstrzymania podrabiania, między innymi pozostają  we współpracy z władzami krajowymi - tym bardziej, że są one produkowane nie tylko bez licencji EUR, ale również wykorzystuje się  je do przeładunku, wymiany oraz podczas  przewozów towarowych.

Argument, że podrabiane są tylko palety UIC jest oderwany od rzeczywistości. Proceder podrabiania  znaków towarowych dotyczy wszystkich europalet. UIC obiera twardą  linię w sprawie wszelkich form oszustwa.
Decyzja EPAL, aby wypowiedzieć umowę zagrozi otwartemu zasobowi paletowemu jako stałemu  rozwiązaniu, które jest korzystne pod względem cenowym w porównaniu do innych systemów, takich jak wynajem palet. Uchylenie umowy spowoduje niepewność wśród użytkowników.

UIC i jego członkowie będą nadal brać pod uwagę obie  marki palet jako równoważne i wymieniać je w przyszłości, ponieważ wciąż wierzą w brak podziału w wolnym poolu paletowym.

Contact:

Media contact

com@uic.org

Jozef Fazik:

fazik@uic.org

 

Wersja oryginalna na stronie UIC