Związek Producentów Europalet UIC
Związek Producentów Europalet UIC

Francuscy spedytorzy, producenci żywności, dystrybutorzy i przewoźnicy drogowi (AUTF, ANIA, FCD, OTRE, TFL i UNTF) w ogłoszonym 16 października br. stanowisku podjęli wspólną decyzję o dalszej wymienności palet UIC EUR z paletami Epal. Organizacje wspólnie podkreślają, że konieczna jest dalsza możliwość wymienialności palet , które produkowane są  według jedynych norm, które gwarantują bezpieczeństwo podczas łańcucha dostaw. W dalszej części oświadczenia organizacje rekomendują swoim członkom i ogólnie użytkownikom palet kontynuowanie wymienialności palet EUR/UIC z paletami EPAL bez żadnych ograniczeń związanych z datą ich produkcji również po 31 grudnia 2021 roku oraz wzywają swoich dostawców, producentów i firmy naprawiające do zajęcia podobnego stanowiska, gdyż porozumienie o wymienialności które zostało zawarte w 2014 roku leży w interesie ekonomicznym ich wszystkich.

Mamy informacje i zapewnienia, że faktyczne zachowania rynków w Szwajcarii, Hiszpanii, Austrii, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Skandynawii oraz w Niemczech są zbieżne z wnioskami francuskich organizacji logistycznych. Wszyscy dostrzegamy też rozsądne zachowania polskich użytkowników europalet, choć wyraźnie brakuje nam jednoznacznego stanowiska przedstawicieli branży logistycznej w Polsce.

 

http://europeanshippers.eu/wp-content/uploads/2017/11/Joint-position-on-Exchangeability-of-EPAL-Euro-pallets-and-UIC-EUR-pallets.pdf

 

 Poniżej wolne tłumaczenie tekstu oświadczenia.

 

Dotyczy wymienialności palet EPAL z paletami EUR/UIC

 

Wspólne stanowisko

 

Spedytorzy reprezentowani przez AUTF(French Freight Transport Users Association), producenci żywności, reprezentowani przez ANIA (French Food Industry Association), dystrybutorzy reprezentowani przez FCD (French Trade and Retail Federation) oraz przewoźnicy drogowi reprezentowani przez OTRE(European  Road Haulier’s Organisation), TFL (French Transport and Logistics Companies Union) i UNTF(French Refigarated Transport Union) podjęli wspólna decyzję o dalszej wymienialności palet EUR/UIC z paletami EPAL. Jednocześnie wezwano organizacje EPAL oraz UIC/EUR do dopilnowania, żeby w przyszłości wymiana palet o jakości i standardzie bezpieczeństwa opartych na pokrewnych normach była kontynuowana.

 

 

Geneza sprawy:

 1 marca 2017 roku European Pallet Association, EPAL ogłosił niespodziewanie, że rozwiązuje porozumienie o wymienialności palet zawarte z UIC w 2014 roku, z dniem 1 Maja 2017 , uzasadniając to „złą jakością palet produkowanych pod szyldem UIC”. Jednocześnie EPAL w swoim komunikacie zawarł informację, że palety można nadal wymieniać do końca grudnia 2021 roku.

 6 marca 2017 roku UIC zakwestionowało jednostronne zerwanie umowy, zaznaczając, że jakość palet i ich bezpieczeństwo w stosowaniu są dla UIC priorytetami, a organizacja z pełną determinacją i surowością walczy z producentami podrabiającymi palety EUR.

 

Wydane przez EPAL oświadczenie spotkało się z niezrozumieniem i wywołało niepewność wśród spedytorów, dystrybutorów, logistyków, którzy obawiali się  chaosu na rynku przewozowym.

 

W ostatnim komunikacie z dnia 8 czerwca 2017 władze EPAL Francja oświadczyły, że ich rekomendacja o zaprzestaniu wymienialności nie jest natychmiastowa i wymiana na dotychczasowych warunkach może być kontynuowana do końca grudnia 2021 roku.

 

Stanowisko organizacji transportowych:

 

W odpowiedzi na oświadczenia wydane przez UIC oraz EPAL, związki i organizacje reprezentujące branże logistyczną po raz kolejny informują:

 

 • użytkownicy palet nie chcą być uwikłani w spór pomiędzy organizacjami paletowymi, który ich bezpośrednio nie dotyczy, a którego wywołanie nie leży w interesie zarówno branży transportowej jak i ich klientów

 • organizacje produkują i naprawiają palety według pokrewnych norm, a priorytetem dla nich ma być bezpieczeństwo w użytkowaniu palet oraz ich maksymalna „żywotność” w coraz bardziej zautomatyzowanym procesie logistycznym.

 • Konieczna jest dalsza możliwość wymienialności palet , które produkowane są  według jedynych norm, które gwarantują bezpieczeństwo podczas łańcucha dostaw

 • Nasze zaniepokojenie budzi możliwość odkładania „palet bezzwrotnych” ze względu na brak porozumienia o wymienialności palet, co jest niedopuszczalne ze względów zarówno dbałości o środowisko, jak i ekonomicznych.

 • Niemożliwa jest identyfikacja palet przez użytkowników po numerze producenta oraz dacie produkcji, gdyż taki system jest zupełnie nieefektywny

   

  Z tych powodów ANIA, AUTF, FCD, OTRE, TLF i UNTF rekomendują swoim członkom oraz ogólnie użytkownikom palet:

   

 • kontynuowanie wymienialności palet EUR/UIC z paletami EPAL bez żadnych ograniczeń związanych z datą ich produkcji również po 31 grudnia 2021 roku

 • wezwać swoich dostawców, producentów i firmy naprawiające do zajęcia podobnego stanowiska, gdyż porozumienie o wymienialności które zostało zawarte w 2014 roku leży w interesie ekonomicznym ich wszystkich

   

  Publikujący stanowisko wzywają EPAL i UIC do dalszej wymienialności palet, które są produkowane według pokrewnych norm jakościowych i bezpieczeństwa bez żadnych ograniczeń czasowych. Jednocześnie wzywają do efektywnej kontroli produkowanych przez siebie palet oraz walki z fałszerzami.

   

  Paryż, 16 Październik 2017