Związek Producentów Europalet UIC
Związek Producentów Europalet UIC

W dniu 19 czerwca br. w Białobrzegach k/Warszawy miałem zaszczyt poprowadzić wykład pt. „Identyfikacja europalet UIC EUR dla funkcjonariuszy celno-skarbowych”. Był to wykład dla Koordynatorów Ochrony Praw Własności Intelektualnej Ministerstwa Finansów, uczestników szerszego szkolenia – „Ochrona Praw Własności Intelektualnej”. Uczestnicy szkolenia w większości bezpośrednio nadzorują pracę Urzędów Celnych, zatem wiedza dzisiaj przekazana trafia naturalnie do zwierzchników, a później poprzez przekazane materiały - do osób  mogących bezpośrednio zetknąć się z problemami europalet w obrocie międzynarodowym.

 

Oczywiście w niedalekiej przyszłości zaplanowane są też szkolenia dla służb celnych niższych szczebli.

 

Adam Paciorek

Inspektor Industrial Servives

SGS Polska Sp. z o.o.