Związek Producentów Europalet UIC
Związek Producentów Europalet UIC

5 kwietnia br. zgodnie z wymogami statutowymi odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Producentów Europalet UIC. Spotkanie miało miejsce w malowniczym hotelu Ossa niedaleko Rawy Mazowieckiej. Tym razem zgromadzenie miało wyjątkowe zadania, podjęło wiele uchwał przynoszących ważne zmiany. Najbardziej emocjonującym punktem zgromadzenia były wybory nowych władz - w miejsce ustępującego Zarządu, który podał się do dymisji. Nie mniej emocjonujące były dyskusje dotyczące konieczności podniesienia wysokości składek członkowskich. Zatwierdzona została też decyzja o przeniesieniu siedziby Związku do Ząbek k/Warszawy oraz rozpoczęciu i określeniu zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Nakreślone zostały też cele na najbliższą przyszłość, a w niedługim czasie spodziewać się możemy konkretnych planów jakie przedstawi nowy Zarząd ZPEUIC.