Związek Producentów Europalet UIC
Związek Producentów Europalet UIC

Współpraca

Jak zdobyc licencję na produkcję palet UIC?

Jeśli chcesz zdobyć licencję na terenie Polski zwróć się bezpośrednio do nas - e-mail: biuro@zpeuic.pl

 

Podstawowe wymogi to:

- posiadanie automatycznej zbijarki do palet;

- posiadanie suszarni do drewna oraz świadectwa IPPC nadanego przez ITD w Poznaniu;

- posiadanie przymiarów kontrolnych, wilgotnościomierza do drewna oraz Kodeksu UIC 435-2;

Do swojego zgłoszenia dołącz skan mapki zakładu oraz CEIDG lub KRS w języku angielskim bądź niemieckim.

 

 

 

 

Jak zdybyć licencję na naprawy palet UIC?

Jeśli chcesz zdobyć licencję na terenie Polski zwróć się bezpośrednio do nas - e-mail: biuro@zpeuic.pl

 

Podstawowe wymogi to:

- posiadanie infrastruktury i zaplecza technicznego umożliwiającego wykonywanie napraw europalet;

- posiadanie narzędzi niezbędnych do wykonywania napraw europalet, tj. piły szablastej, gwoździarek do licencjonowanych gwoździ pierścieniowych 90mm i 40mm;

- dostęp do elementów naprawczych po obróbce fitosanitarnej, a najlepiej własnej suszarni do drewna i świadectwa IPPC;

- posiadanie przymiarów kontrolnych, wilgotnościomierza do drewna oraz Kodeksu UIC 435-4 (informacje o nich oraz gdzie je zdobyć otrzymasz od SGS).

Do swojego zgłoszenia dołącz skan mapki zakładu oraz CEIDG lub KRS w języku angielskim bądź niemieckim.