Związek Producentów Europalet UIC
Związek Producentów Europalet UIC

Współpraca

Jak zdobyć licencję na produkcję palet UIC?

 

 Jeśli chcesz zdobyć licencję na terenie Polski zwróć się bezpośrednio do nas na e-mail: biuro@zpeuic.pl

 

Podstawowe wymogi to:

 - posiadanie zbijarki lub linii do produkcji europalet;

 

- posiadanie suszarni do drewna oraz aktualnego świadectwa IPPC;

 

- zaopatrzenie się w wilgotnościomierz do drewna oraz przymiary kontrolne do europalet, a także w normę - Kodeks UIC 435-2;

 

Do swojego zgłoszenia dołącz skan mapki zakładu oraz CEIDG lub KRS w języku angielskim bądź niemieckim.

 

 

 

 

Jak zdobyć licencję na naprawy palet UIC?

 

Jeśli chcesz zdobyć licencję na terenie Polski zwróć się bezpośrednio do nas na e-mail: biuro@zpeuic.pl

 

Podstawowe wymogi to:

- posiadanie infrastruktury i zaplecza technicznego umożliwiającego wykonywanie napraw europalet;

 

- posiadanie narzędzi niezbędnych do wykonywania napraw europalet, tj. piły szablastej, gwoździarek do licencjonowanych gwoździ pierścieniowych 90mm i 40mm;

 

- dostęp do nowych drewnianych elementów naprawczych po obróbce fitosanitarnej, a najlepiej własnej suszarni do drewna i świadectwa IPPC;

 

- zaopatrzenie się w wilgotnościomierz do drewna oraz przymiary kontrolne do europalet, a także w normę - Kodeks UIC 435-4;

 

Do swojego zgłoszenia dołącz skan mapki zakładu oraz CEIDG lub KRS w języku angielskim bądź niemieckim.