Nowe Karty Oceny Palet

Nowa wersja – KOP 2024 Karty Oceny Palet (KOP) – to powszechnie uznany standard, który od wielu lat ułatwia uczestnikom łańcuchów logistycznych sprawną wymianę europalet w ramach otwartego poolu palet licencjonowanych. Jako członek ECR Polska braliśmy udział w pracach nad najnowszą wersją dostosowaną do zmieniających się realiów. Poniżej prezentujemy aktualną – zaprezentowaną w kwietniu 2024 […]