...

III forum przemysłu drzewnego – Powermeetings

Eksperci przybliżą strategię działań firm i branży drzewnej

Trzecie FORUM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO, organizowane przez powermeetings.eu w dniach 13-14 czerwca w Warszawie, zapowiada się równie interesująco jak edycje w minionych dwóch latach.

Związek Producentów Europalet UIC - ponownie Patronatem Wspierającym

Nowa sytuacja polityczna, zmienione kierownictwo Lasów Państwowych, a z drugiej strony – kolejny rok zmniejszonego popytu na produkty drzewne w kraju i na europejskich rynkach, spadek cen na wyroby i wzrost cen za surowiec oraz zmieniające się decyzje organów Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i klimatu powodują, że nie brakuje tematów do dyskusji i jest potrzeba przekazania interesujących branżę informacji przez specjalistów z różnych dziedzin.

Na Forum Przemysłu Drzewnego, współorganizowanym pod patronatem branżowych stowarzyszeń i mediów, zawsze jest podejmowany szeroki zakres tematów interesujących branżę leśną i drzewną. Jest obecnie potrzeba skoncentrowania się na tematyce rynku drewna, jego potencjale, cenach, prognozach oraz tak aktualnych sprawach jak certyfikacja lasów i produktów drzewnych, a FPD to doskonała i jedyna w kraju możliwość spotkania się oraz dyskusji przedstawicieli branży na neutralnym gruncie i niezależna płaszczyzna do wymiany inspiracji, poglądów i doświadczeń.

Branża drzewna od lat odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce. Ma ona ogromny wpływ na rozwój kraju, ze względu na poziom zatrudnienia, jak i ekologię. Branża zapewnia pracę bezpośrednio ponad 400. tysiącom osób, a do tego należy doliczyć kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w firmach, które współpracują z branżą. Często zatrudnienie w firmie przerabiającej drewno jest jedyną alternatywą podjęcia pracy zarobkowej dla lokalnej społeczności.

Istotny jest też wpływ branży drzewnej na gospodarkę naszego kraju. Jest ona odpowiedziana za 11 % PKB indukowanego, gdyż cały łańcuch dostaw związany z tym przemysłem jest rozbudowany i powiązany z innymi firmami.

Przetwarzanie drewna na różnorodne produkty nie tylko przyczynia się do rozwoju gospodarki, ale także do ochrony środowiska naturalnego. Drewno jest naturalnym surowcem odnawialnym. Nie wpływa negatywnie na środowisko, w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów surowców. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, które stawiają przed branżą drzewną spore wyzwanie. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców z tej branży są otwarte na dialog z rządzącymi, bo branża drzewna w Polsce stoi przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym zmian klimatycznych. Odpowiednie inwestycje w nowoczesne technologie oraz badania naukowe mogą przyczynić się do dynamicznego rozwoju sektora, który w minionym roku zabiegał o utrzymanie certyfikacji FSC przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

Przedstawiciele Lasów Państwowych zostali poproszeni o przedstawienie danych dotyczących pozyskania surowca i zasad jego sprzedaży w najbliższych latach. Nie grozi nam wylesianie, albowiem decyzje o pozyskaniu drewna nie zapadają z dnia na dzień, a odbywają się na podstawie 10 letnich planów. Tylko czy nadal zależeć one będą wyłącznie od decyzji jednostek LP? Spodziewana nowelizacja Ustawy o lasach ma stworzyć możliwość zaskarżenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania sądowo-administracyjnego. Projekt nowelizacji ma na celu usunięcie sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Znacząco zmalał import surowca drzewnego z rynku wschodniego, ale czy zmalał eksport krajowego drewna na zagraniczne rynki? Wiadomo natomiast, że branża narzeka na napływ tarcicy z kilku krajów, konkurujących cenowo z wyrobami krajowych wytwórców. Tartakom, producentom płyt drewnopochodnych, sklejek, opakowań, zakładom usług leśnych, firmom dostarczającym technologię oraz wyroby drzewne – domy, stolarkę otworową, materiały podłogowe, zrębki i pellety oraz inne produkty drzewne, mocno także doskwierają wciąż wysokie stopy procentowe oraz inflacja. Więc problemom ekonomicznym i finansowym poświęcone zostaną odrębne prezentacje specjalistów.

Przygotowywany przez powermeetings.eu oraz partnerów program prezentacji na pewno zainteresuje tartaczników, leśników, przedstawicieli firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno, zakładów usług leśnych, producentów materiałów drzewnych i surowców, gotowych wyrobów, ale także dostawców maszyn i technologii dla tej branży – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu – Powinni więc skorzystać z naszego zaproszenia na to Forum, gdyż na wiele pytań i wątpliwości będzie można uzyskać odpowiedzi w trakcie prezentacji oraz podczas spotkań networkingowych od przedstawicieli Lasów Państwowych, stowarzyszeń branżowych oraz menedżerów firm i grup produkcyjnych, handlowych i zakupowych. Istotną częścią Forum będzie dyskusja panelowa, a drugiego dnia – warsztaty na tematy takie jak: FSC, PEFC, EUDR, ESG oraz PR i komunikacji w branży drzewnej. To wszystko pozwoli uczestnikom wybrać strategię działań swoich firm i branż na najbliższy okres.

FPD 2024 to trzecia edycja jedynego w Polsce wydarzenia dedykowanego dla całego przekroju rynku

firm skupionych wokół przemysłu drzewnego i wykorzystujących drewno w swojej działalności, a dokładniej czeka nas:

Zapraszamy do kontaktu

Szczegóły i rejestracja dostępna jest pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-przemyslu-drzewnego/

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z organizatorem:
www.powermeetings.eu