...

Nowe stanowisko – Dyrektor Techniczny w ZPEUIC

Dyrektor Techniczny - Nowe stanowisko ZPEUIC

Witamy na pokładzie nową osobę – tym razem zatrudnionego już oficjalnie, na nowo powołanym stanowisku Dyrektora Technicznego Pana Adam Paciorka. Zdecydowana większość z nas, jeśli nie wszyscy znamy Pana Adama – do niedawna jeszcze inspektora w SGS Polska, który pomagał i współtworzył nasze stowarzyszenie, będąc dla nas zawsze wsparciem merytorycznym. Wspierał nas, ponieważ niewiele osób w naszym kraju może pochwalić się wiedzą i biegłością w niuansach kodeksów, norm i przepisów oraz zawiłości udzielania licencji UIC na produkcję i naprawy europalet.

Od 2 listopada 2022 roku Pan Adam będzie prowadził nasze biuro i organizował działania ZPEUIC zmierzające do promocji i reklamy palety UIC EUR na wszystkich możliwych polach. Pracy w biurze i przy obsłudze stowarzyszenia oraz naszych członków wciąż jest dużo, więc możemy liczyć na usystematyzowanie i uporządkowanie naszych spraw. Śmiało można zgłaszać do biura swoje potrzeby i problemy dotyczące europalet.