...

Potencjał drewna poużytkowego w Polsce

Podsumowanie wydarzenia

Potencjał drewna poużytkowego w Polsce

Racjonalne wykorzystanie drewna poużytkowego powiększa bazę surowcową, stając się cennym, alternatywnym źródłem drewna do przemysłowego wykorzystania. Ponieważ drewno jest odnawialnym surowcem, to produkty z niego nie muszą trafiać do utylizacji, tylko mogą i są atrakcyjnym substytutem surowca drzewnego. Ekonomiczne i społeczne podejście do gospodarki materiałowej i energetycznej to dobra okazja do zaprezentowania technologii zagospodarowania drewna poużytkowego, sposobów jego pozyskiwania, transportu i przygotowania pod względem technicznym dla określonych procesów. Od lat podjęto w Instytucie Technologii Drewna badania na temat oceny zasobów drewna poużytkowego, określenia wskaźników rotacji różnych wyrobów drzewnych i podaży takiego drewna. Niestety, nie spowodowało to zwiększenia racjonalnego gospodarowania zasobami surowca drzewnego, więc znacząco odbiegamy od standardów w Unii Europejskiej.

Forum Drewna Poużytkowego w dniach 17-18 kwietnia 2023 w Warszawie

Organizowane przez powermeetings.eu Forum Drewna Poużytkowego w dniach 17-18 kwietnia 2023 w Warszawie, to doskonała okazja do zaprezentowania sytuacji rynkowej, technologii, rynków zbytu oraz dyskusji nt. wykreowania rynku zbytu drewna poużytkowego, zorganizowania sprawnego systemu skupu i utylizacji drzewnych pozostałości poużytkowych.

W jednym miejscu spotkają się na Forum przedstawiciele firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno poużytkowe, przemysłów: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, paletowego, opakowaniowego, ale też producenci pelletu i firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne oraz firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego, którym jednocześnie bliska jest zasada zrównoważonego rozwoju. Zabiorą też głos przedstawiciele środowisk naukowych i urzędów centralnych. Wszak przetwórstwo drewna poużytkowego ma znaczenie społeczne, ale i biznesowe, gdyż w grę wchodzi wykorzystanie na różnorodne cele produkcyjne kilka mln m3 cennego, odnawialnego surowca.

Czym jest Forum Drewna Poużytkowego 2023?

Do udziału w Forum Drewna Poużytkowego 2023 zapraszamy przedstawicieli:

Zapraszamy do kontaktu

Szczegóły i rejestracja dostępna jest pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z organizatorem:
www.powermeetings.eu