...

Relacja z III Forum Przemysłu Drzewnego

Krótka relacja z III Forum Przemysłu Drzewnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 13-14 czerwca br.

Forum zorganizowane było jak, co roku przez Powermeetings.eu Tym razem zagościli tu m.in. przedstawiciele właściwych ministerstw i Sejmu RP, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz środowisk zrzeszających szeroko rozumiany przemysł drzewny, a także firm i organizacji zainteresowanych losem branży drzewnej.

Forum trwało dwa dni, przy czym drugi dzień miał charakter warsztatów. Podczas pierwszego dnia usłyszeć mogliśmy jednoznaczne sygnały od przedstawicieli rządu o świadomości znaczenia przemysłu drzewnego dla naszej narodowej gospodarki. Usłyszeliśmy zapewnienia o zrozumieniu i wsparciu. Tym razem bardzo pozytywny był przekaz, jaki usłyszeliśmy od przedstawicieli LP. Wyraźnie słyszymy tu zapewnienia o chęci do rozmów i poprawieniu współpracy. Ta różnica w stosunku do poprzedniej edycji jest bardzo pokrzepiająca.

Aktualna sytuacja w branży drzewnej

Dużo dowiedzieliśmy się o bieżącej sytuacji otoczenia przemysłu drzewnego, uwarunkowaniach i zmianach dyktowanych przez UE oraz interpretacjach tychże zmian. Tutaj bardzo kłopotliwa okazuje się dyrektywa o wyłączeniu z produkcji części powierzchni LP – jest to bardzo kontrowersyjna dyrektywa, a jeszcze bardziej kontrowersyjne są jej interpretacje, rozumienie i podejmowane już decyzje oraz działania władz. Wszyscy jesteśmy rozczarowani, jak się wydaje zbyt wczesnymi i pochopnymi decyzjami – szczególnie że obecnie kształtuje się nowy skład parlamentu UE. Należałoby się powstrzymać z niektórymi decyzjami i poczekać, podobnie jak inne kraje…

Na szczególną uwagę zasługują bieżące rozmowy branży drzewnej z Lasami Państwowymi. Rysuje się pole do „naprawienia” zasad sprzedaży drewna, a co za tym idzie rośnie nadzieja na poprawę i urealnienie cen surowca drzewnego w mniej lub bardziej odległej przyszłości.

O wyzwaniach – problemach i nadziejach mówili przedstawiciele organizacji branżowych – m.in. meblarze, papiernicy, paleciarze, zakłady usług leśnych, ale również naukowcy z Polskiego Towarzystwa Leśnego, czy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wszyscy spodziewamy się, że w niedługim czasie powstanie oficjalne podsumowanie forum i będziemy mogli poczytać zestawienia wyników obrad.