...

Stanowisko UIC ws. wymienności europalet

Chyba nikt nie ma wątpliwości jakie jest oficjalne stanowisko UIC w sprawie wymienności europalet. Niezmiennie od 60 lat znak EUR jest synonimem jakości palet w otwartym poolu. Jest też źródłem nazwy EURopalety! Nic i nikt nie jest w stanie tego zmienić.

UIC jednoznacznie podtrzymuje bezwarunkową wymienność palet UIC EUR w poolu europalet w po 2021 roku!

Oficjalnie komunikat Epal z 2017 roku zostaje uznany za „niefortunną rekomendację”, która spowodowała nie tylko zamieszanie i zbędny niepokój na rynku, ale wręcz zaszkodziła otwartemu poolowi kierując niektórych użytkowników wprost w ręce konkurencyjnych operatorów palet na wynajem.