...

Szkolenia dla koordynatorów | ZPEUIC

Szkolenie koordynatorów ochrony własności intelektualnej - Białobrzegi 19 czerwca 2017

W dniu 19 czerwca 2017 roku w Białobrzegach k/ Warszawy miał zaszczyt poprowadzić Pan Adam Paciorek wykład pt. „Identyfikacja europalet UIC EUR dla funkcjonariuszy celno-skarbowych”. Był to wykład dla Koordynatorów Ochrony Praw Własności Intelektualnej Ministerstwa Finansów, uczestników szerszego szkolenia – „Ochrona Praw Własności Intelektualnej”. Uczestnicy szkolenia w większości bezpośrednio nadzorują pracę Urzędów Celnych, zatem wiedza dzisiaj przekazana trafia naturalnie do zwierzchników, a później poprzez przekazane materiały – do osób mogących bezpośrednio zetknąć się z problemami europalet w obrocie międzynarodowym. Oczywiście w niedalekiej przyszłości zaplanowane są też szkolenia dla służb celnych niższych szczebli.

Kim są koordynatorzy ochrony własności intelektualnej

Koordynatorzy ochrony własności intelektualnej to osoby zajmujące się zarządzaniem, ochroną i wykorzystywaniem praw własności intelektualnej w firmie lub organizacji. Ich zadaniem jest zapewnienie, że prawa własności intelektualnej są skutecznie chronione i wykorzystywane zgodnie z polityką i strategią organizacji. Koordynatorzy ochrony własności intelektualnej są odpowiedzialni za monitorowanie rynku w poszukiwaniu naruszeń praw, opracowywanie strategii ochrony i egzekwowania tych praw. Aby zapewnić, że innowacje i nowe pomysły są odpowiednio chronione i wykorzystywane w danej firmie, koordynatorzy własności intelektualnej często współpracują z zespołami badawczo rozwojowymi oraz prawnikami, którzy specjalizują się w prawie własności intelektualnej.

Koordynatorzy Ochrony Praw Własności Intelektualne Ministerstwa Finansów to osoby odpowiedzialne za koordynowanie działań związanych z ochroną i egzekwowaniem praw własności intelektualnej w Ministerstwie Finansów. Do obowiązków ochrony Praw Własności Intelektualnej Ministerstwa Finansów zaliczać możemy monitorowanie działań instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw własności intelektualnej oraz podejmowanie działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony tych praw. Mogą również zajmować się nadzorem nad rejestracją i zarządzaniem patentami, znakami towarowymi oraz identyfikacją europalet.

Co daje szkolenie Koordynatorów Ochrony Praw Własności Intelektualnej?

Szkolenie koordynatorów ochrony własności intelektualnej ma na celu zapewnić uczestnikom wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i ochrony własności intelektualnej. Szkolenie ma za zadanie pomóc lepiej zrozumieć identyfikacje europalety, znakowanie i odróżnienie od innych niecertyfikowanych palet. Podczas szkolenia koordynatorzy będą mogli zdobyć umiejętności w zakresie identyfikacji potencjalnych naruszeń własności intelektualnej, rozwiązywania sporów i negocjacji związanych z własnością intelektualną.