...

Wymienność europalet

ZPEUIC mając na uwadze dobro wszystkich użytkowników europalet oświadcza, iż nie zamierza poddać się presji i gwarantuje, że wymienność wszystkich europalet jest ważna, aktualna i w całej rozciągłości stosowana przez użytkowników.

Porozumienie zawarte w 2014 roku pomiędzy UIC a Epal jest aktualne i ważne, a wszystkie stare i nowe europalety są wymienne! Jedynym kryterium wymienności jest jakość zgodna z kodeksem UIC 435 (w tym też pochodnej tej normy stosowanej przez Epal) przy zachowaniu warunku, że na prawym wsporniku palety znajduje się zastrzeżony znak EUR lub Epal. Oświadczamy, że stanowisko to jest uzgodnione i zbieżne ze stanowiskiem UIC oraz największego licencjodawcy EUR w Europie – Rail Cargo Austria.

Podobną informację znajdujemy również na stronie internetowej ECR Polska:

„Wymienialność palet EUR na EPAL i odwrotnie zależy do woli użytkowników. ECR Polska rekomenduje wymianę palet EUR na EPAL i EPAL na EUR, o ile spełniają one kryteria jakościowe palet EUR, jak i EPAL.”