...

Czym jest fumigacja oraz certyfikat IPPC na paletach?

Spis treści

Wielu użytkowników palet drewnianych zastanawia się, czym jest umieszczony na którymś z drewnianych elementów specyficzny znaczek przypominający kłos z wkomponowanymi literami IPPC. Otóż jest to potwierdzenie przeprowadzenia obróbki fitosanitarnej opakowania, zwanej często fumigacją. W tym artykule szczegółowo wyjaśniamy, czym jest proces obróbki fitosanitarnej oraz jak ważny jest on w logistyce międzynarodowej. Oznaczenie IPPC jest obowiązkowe na każdej europalecie UIC-EUR, dlatego warto wiedzieć jakie zalety posiada wybór certyfikowanych nośników.

Fumigacja, czyli zwalczanie szkodników

Fumigacja – obróbka fitosanitarna, to proces pozwalający wyeliminować z drewna wszelkie patogeny – m.in. bakterie, grzyby i owady nie wyłączając ich form przetrwalnikowych. Najczęściej stosowaną i zalecaną w branży paleciarskiej jest metoda termiczna oznaczana symbolem HT umieszczanym wspólnie z logo IPPC. Realizuje się ją w suszarniach komorowych podczas suszenia drewnianych opakowań. Obróbkę uznaje się za przeprowadzoną, gdy osiągnie się i utrzyma wewnątrz najgrubszego elementu drewnianego temperaturę min. 56 st. Celsjusza nieprzerwanie w czasie przynajmniej 30 min. Realizuje się ten proces z pomocą sterowników elektronicznych suszarni sprzężonych z czujnikami i komputerem wraz z drukarką dla dokumentowania i archiwizowania procesów. Uzupełnieniem i oczywiście wymogiem niezbędnym dla europalet jest uzyskanie ostatecznej wilgotności drewna nieprzekraczającej 22%.

Dlaczego fumigacja jest tak ważna?

Fumigacja opakowań drewnianych zapobiega rozprzestrzenianiu chorób i szkodników, szczególnie do miejsc, gdzie stanowić mogą one katastrofalne zagrożenie. Nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej wymagają spełniania wymogów standardów ISPM 15 – stosuje się je w transporcie do krajów azjatyckich czy za ocean. Zignorowanie procesu fumigacji podczas eksportowania towarów, może mieć bardzo kosztowne konsekwencje. W przypadku zauważenia braku oznaczeń IPPC na opakowaniu, przez inspektora sanitarnego na przejściu granicznym, towar prawdopodobnie zostanie zatrzymany. Co więcej, na eksportera może zostać nałożona grzywna oraz konieczność cofnięcia towaru do kraju wysyłki na własny koszt. Kolejnym przykładem, dlaczego warto wybierać sprawdzone palety po przeprowadzonym procesie eliminacji szkodników jest sytuacja, w której zatrzymany może zostać cały kontener, z powodu jednej palety bez certyfikatu IPPC.

Kiedy fumigacja nie jest wymagana

Obowiązek procesu fumigacji dla opakowań drewnianych w transporcie międzynarodowym, posiada pewne wyjątki. Dla przykładu wyłączeniu podlegają opakowania z cienkiego (6mm i mniej grubości) drewna lub wykonane z drewna przetworzonego (sklejka, płyty wiórowe, OSB itp.).
Fumigacja palet IPPC/ ISPM15

Rodzaje fumigacji drewna

Wyróżniamy dwie grupy zabiegów służących realizacji fumigacji drewna – termiczne i chemiczne. Z grup termicznych najpopularniejszym jest wspomniany wcześniej zabieg realizowany w suszarniach komorowych – HT. Chemiczny zabieg realizowany może być z użyciem gazowania bromkiem metylu – MB. Ten jest mniej popularny i bardziej wymagający. Każdy z tych zabiegów bezwzględnie musi być powiązany z uprzednim usunięciem kory drzewnej, co niegdyś oznaczane było z osobna symbolem DB (dzisiaj już tego symbolu nie nanosi się).

Czy fumigacja jest bezpieczna

Najczęściej stosowany proces fumigacji w suszarniach komorowych jest całkowicie bezpieczny dla ludzi oraz środowiska. Mimo wszystko bardzo ważne jest, żeby proces fumigacji wykonany był w sprawnych i bezpiecznych komorach suszarniczych pod nadzorem specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Aby móc wykonywać takie zabiegi należy uzyskać certyfikat od jednej z krajowych organizacji ochrony roślin (KOOR), co wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów. Taki certyfikat wydawany jest z osobna dla każdego podmiotu gospodarczego na konkretny adres zakładu.

Oznaczenie IPPC co warto wiedzieć

Każde opakowanie drewniane poddane fumigacji zostaje oznaczone specjalnym znakiem IPPC. Takie oznaczenie musi znajdować się w widocznym miejscu, a w przypadku europalet jest to zawsze środkowy wspornik dłuższego boku. Oznaczenie IPPC musi być zgodne ze standardem ISPM 15, czyli poza logo w formie stylizowanego kłosa, posiada kodowe oznaczenie kraju przeprowadzenia obróbki, numer certyfikatu podmiotu wykonującego ją oraz kod metody wykonanej fumigacji. 

Symbole mogące znaleźć się na oznaczeniu IPPC:

Czym jest standard ISPM 15

ISPM 15 jest standardem Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC). Standard ten opisuje środki fitosanitarne zmniejszające ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania organizmów kwarantannowych w międzynarodowym obrocie drewnianym materiałem opakowaniowym z drewna surowego. Określa m.in. które opakowania lub produkty należy poddać obróbce oraz metody i sposoby oznaczania.

Picture of Adam Paciorek
Adam Paciorek

Dyrektor Techniczny ZPEUIC z wykształcenia i zamiłowania leśnik, drzewiarz i przyrodnik; nauka w Technikum Leśnym w Tucholi i SGGW Warszawa – uzyskany tytuł inżyniera leśnictwa; 28 lat pracy zawodowej, z czego ostatnie 15 lat na stanowisku Inspektor ds. kontroli europalet w SGS Polska Sp. z o.o.; wcześniej na stanowiskach: Kupiec surowca drzewnego w Pfleiderer Grajewo, Kierownik w Tartaku – ZTS J.Jacyno, a na początku kariery 8 lat pracy w Lasach Państwowych na stanowiskach podleśniczy i Specjalista. Zainteresowania: fotografia, podróże, żeglarstwo i strzelectwo.