...

Drewno do produkcji europalet

Spis treści

Wstęp - Drewno do produkcji europalet

Kluczowym surowcem przy produkcji europalet jest oczywiście drewno. Zapraszamy do zapoznania się
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rodzaju, jakości i identyfikacji surowca stosowanego do
produkcji certyfikowanych palet drewnianych. Ważne! W tym artykule opisujemy ogólnikowo
najważniejsze informacje dotyczące oceny jakości drewna. Umiejętność rzetelnej oceny surowca
wykorzystanego do produkcji europalet wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Zapraszamy do
regularnego szkolenia z zakresu identyfikacji europalet.

Gatunki drewna - produkcja europalet

Do produkcji europalet stosuje się tylko drewno wysokiej i średniej jakości z podanych poniżej gatunków
drzew. Kluczowym warunkiem jest to, że każda deska i każdy wspornik musi składać się z jednego kawałka drewna. Wyjątkiem są wsporniki z drewna rozdrobnionego. Ważne jest, aby deski z góry i z dołu pozostały nieobrobione, ze względów
praktycznych dla zapobiegnięcia ślizgania się towaru. Produkcja odbywa się bez strugania, szlifowania
czy lakierowania. Oczywiste jest też obniżanie kosztów produkcji. Standard UIC skupia się na
zachowaniu stałego i powtarzalnego wymiaru oraz wzajemnego rozmieszczenia elementów europalet.

Drewno z drzew iglastychDrewno z drzew liściastych
miękkie twarde
jodła świerk
sosna
modrzew
choina
olsza
brzoza
topola (a)
osika (a)
dąb jesion
buk
wiąz
akacja
klon
platan
kasztan

(a) nie dozwolony dla elementu nr 4 (deska wzdłużna)

Drewno do produkcji europalet - Identyfikacja

Identyfikacja europalet UIC-EUR to odpowiedzialny proces. Po sprawdzeniu legalności oznaczeń,
obecności potwierdzenia przejścia kontroli (klamry, gwoździe naprawcze) i weryfikacji wymaganego
procesu produkcji (montaż maszynowy przy użyciu certyfikowanych elementów złącznych) przychodzi
czas na potwierdzenie użycia właściwego materiału drzewnego.  Na szkoleniach zachęcamy uczestników do tworzenia w pamięci „wirtualnej tabeli”. Na każdym etapie sprawdzania odznaczamy plus „+” lub minus „-” Pozwala to na koniec podjąć właściwą decyzję i odpowiednio sklasyfikować paletę. Tak jak na wstępie wspomnieliśmy, temat oceny jakości drewna jest bardzo obszerny i wymaga fachowej wiedzy, dlatego w tym tekście potraktujemy go nieco ogólnikowo. 

Zacznijmy od często pojawiającego się pytania w sprawie drewna paletowego: „Ile dopuszczalnych jest np. sęków w palecie?”. Norma Kodeks UIC-435 z oczywistych względów stworzona jest w taki sposób, że nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Dlatego ilość wad drewna w europalecie musi być ograniczona. Mogą wystąpić wady typu sęki, obliny, sinizna, zakorki, a nawet zgnilizna, ale w ograniczonej ilości i rozmiarze. Wady te nie mogą znacząco ograniczać wytrzymałości elementów, a więc całej palety. Widząc liczne wady, musimy zwrócić na to uwagę i zaznaczyć w tej sytuacji minus „-” w wirtualnej tabeli i dokładnie sprawdzić pozostałe elementy europalety podczas identyfikacji.

Wymiary europalety - Identyfikacja

Sprawdzanie wymiarów elementów drewnianych europalety, wykonuje się w uproszczonej procedurze.
Szczegółowe dokonywanie pomiarów każdej palety z osobna byłoby oczywiście zbyt czasochłonne.
Priorytetem podczas identyfikacji europalet jest oczywiście sprawne przeprowadzenie całego procesu,
dlatego musimy ograniczyć się do oględzin gołym okiem. Szczególnie przydatna okazuje się wówczas
obecność innych palet w stosie. Pojedyncze wadliwe, czyli z zaniżonymi wymiarami palety i ich elementy
stają się wtedy bardziej zaakcentowane i łatwiej je wyłapać. Dopiero teraz dla ostatecznej oceny warto
użyć choćby zwykłej miarki. Dla zdobycia pełnej wiedzy i umiejętności szybkiej bezbłędnej weryfikacji
europalet zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń „Identyfikacja europalet”.