...

Drukowanie czy wypalanie oznaczeń na europalecie

Rozwój technologiczny i dynamiczne zmiany cen energii sprawiły, że klasyczne rozwiązanie wypalania znaków na europalecie jest ostatnio coraz częściej zastępowane poprzez drukowanie oznaczeń. Drukowanie oznaczeń jest szybsze, tańsze i coraz skuteczniejsze. Oznaczenia na europaletach mogą być drukowane, bądź wypalane, a ostateczna decyzja o wyborze metody zależy od preferencji i potrzeb producenta oraz użytkowników. Drukowanie oznaczeń na europalecie odbywa się obecnie przy użyciu drukarek atramentowych z zastosowaniem innowacyjnych, trwałych i ekologicznych farb. 

Ten sposób pozwala na wydrukowanie tekstu i grafik bezpośrednio na powierzchni elementów palety, a właściwości farb sprawiają, że wnikają one w drewno i nie ulegają ścieraniu. Wykorzystanie cyfrowych drukarek pozwala na uzyskanie wyraźnych, a przy tym niezwykle trwałych oznaczeń, które pozwalają na długotrwałą i łatwą identyfikację. Wypalanie polega na wypaleniu w wierzchnich warstwach drewna tekstu, czy grafik bezpośrednio na elementach palety z użyciem specjalnych, rozgrzanych do bardzo wysokiej temperatury matryc. Oznaczenia wypalone charakteryzują się bardzo dużą trwałością, jednak uzyskanie wysokiej jakości wymaga skrupulatnej obsługi. W przeciwieństwie do wypalania drukowanie nie wymaga tak dużych nakładów energii i nie generuje zagrożenia pożarowego, a zmiana oznaczenia jest szybka i łatwa. Najważniejsze jest oczywiście, aby oznaczenia były zgodne z normami – Kodeksem UIC 435, czyli zgodne z uprawnieniami licencji producenta lub naprawiacza oraz aby były czytelne i trwałe.

Kodeks UIC 435 a znakowanie europalet

Kodeks UIC 435 jest normą techniczną, która precyzyjnie określa sposoby i treści oznakowania palet EUR. Mimo, że treść kodeksu zmieniała się nieznacznie na przestrzeni ostatnich 60 lat, to sposoby te opisane zostały na samym początku. Uniwersalność kodeksu stworzonego ponad 60 lat temu nadal jest aktualna, ponieważ możliwość nanoszenia oznakowań za pomocą farby w kolorze czarnym bądź brązowym, wodoodpornej i odpornej na działanie światła oraz nietoksycznej, wnikającej na co najmniej 0,3 mm była opisana już w pierwszej wersji. Obecnie stosowane drukarki przemysłowe i trwałe farby idealnie wpisują się w te wymagania, dzięki czemu specjalne dopuszczenia dla nich nie są dzisiaj wymagane.

Niemniej jednak należy podkreślić, że wielkość, format i treść oznakowania europalety nie są absolutnie dowolne, a wzory poszczególnych znaków są zastrzeżone. Każde odstępstwo lub dowolność w oznakowaniu może być potraktowane jako fałszerstwo. Każdy podmiot, który uzyskał licencję na produkcję bądź naprawy europalet musi zaopatrzyć się w komplet tablic do wypalania znaków lub wzory znaków dopuszczonych do drukowania u uprawnionych producentów.

Zalety i wady wypalania oznaczeń na europalecie

Wady wypalania oznaczeńZalety wypalania oznaczeń
- Długi czas nagrzewania matryc
- Długi czas samego wypalania
- Energochłonne
- Kosztowne matryce, które z czasem zużywają się
- Trudna i czasochłonna zmiana
oznaczeń (miesiące, lata produkcji…)
- Zagrożenie pożarowe – bardzo wysoka temp. plus pył drzewny…
- Wymaga ciągłego nadzoru i regulacji
- Wrażliwa na błędy w montażu palet (wystające bądź schowane elementy, krzywe elementy, nierówna powierzchnia elementów)
- Bardzo wysoka trwałość oznaczeń
- Metoda lepiej zabezpieczająca zastrzeżone znaki – kosztowne matryce i w zasadzie niezmienna ich treść
- Bardzo wysoka trwałość mechaniczna i odporność na błędy w produkcji palet (np. wystające gwoździe)
- Działanie na zmrożonych, oblodzonych, zimnych lub mokrych elementach drewnianych

Zalety i wady drukowania oznaczeń na europalecie

Wady drukowania oznaczeńZalety drukowania oznaczeń
- Kosztowne urządzenia znakujące
- Kosztowne farby
- Niska odporność mechaniczna (możliwość uszkodzenia np. przez wystające gwoździe)
- Niższe zabezpieczenie zastrzeżonych znaków – możliwość manipulacji przy drukowanym tekście i grafikach
- Ograniczenia w drukowaniu na mokrej, zmrożonej lub oblodzonej powierzchni drewna
- Bardzo niskie zużycie energii
- Niezwykle szybkie znakowanie – znakowanie w ciągu produkcyjnym
europalet bez ich zatrzymywania
- Wysoka czytelność i trwałość oznaczeń
- Niewrażliwe na błędy montażu palety (wystające, schowane, krzywe elementy, nierówna powierzchnia)
- Łatwość zmian oznaczeń (zmiana miesiąca, czy roku produkcji)
- Uniwersalność urządzeń drukujących – jedno urządzenie drukuje
różne znaki w zależności od zaprogramowania (np. trzy znaki po kolei na przemieszczającej się europalecie)