Eksport palet drewnianych a Brexit

Spis treści

Przedstawiamy artykuł opisujący, jak wraz z nadejściem Brexitu, handel międzynarodowy stał się bardziej złożony niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z kluczowych aspektów tego procesu jest transport i eksport towarów, a w szczególności rola palet drewnianych, zwłaszcza europalet UIC-EUR zgodnych z Kodeksem UIC 435-2.

Wielka Brytania oficjalnie 31 stycznia 2020 roku opuściła UE. Po tym wydarzeniu podpisana została umowa handlowa, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, narzuca ona obowiązek posiadania certyfikatu ISPM15 dla każdej palety drewnianej w handlu pomiędzy Wielką Brytanią a UE.

Czym jest standard ISPM 15

Zmiana ta wywołała obawy dotyczące dostępności wystarczającej liczby palet zgodnych z normą ISPM15. W tamtym czasie przemysł w Wielkiej Brytanii zmagał się z brakiem zasobów do obróbki cieplnej palet drewnianych oraz dodatkowymi opóźnieniami związanymi z pandemią Covid-19. 

Wpływ Brexitu na handel paletami drewnianymi

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, branża eksportu i importu musiała dostosować się do nowych regulacji i wymogów celnych. Brexit wprowadził dodatkowe formalności i kontrole graniczne, co wpłynęło na czas dostaw i koszty transportu. W tym kontekście palety drewniane odgrywają kluczową rolę, stanowiąc integralną część logistyki międzynarodowej.

Przedsiębiorstwa eksportujące do Wielkiej Brytanii, muszą teraz zwracać szczególną uwagę na zgodność palet drewnianych z obowiązującymi normami fitosanitarnymi i sanitarnymi. Europalety UIC-EUR, ze względu na swoją standaryzację, pozostają solidnym wyborem, umożliwiając swobodny przepływ towarów przez granice.

Oznaczenia na paletach drewnianych - Brexit

Klamry kontrolne europalety
Obowiązkowe oznaczenie IPPC - Brexit

Wyjście Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku UE, spowodowało, że palety drewniane podlegają teraz bardziej rygorystycznym kontrolom fitosanitarnym i sanitarnym. Wymaga się, aby drewno używane do produkcji palet spełniało określone normy jakości i było wolne od szkodników, co ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się chorób i mikroorganizmów. 

Wymogi celne i deklaracje eksportowe

Po Brexicie, eksport towarów na paletach wymaga złożenia odpowiednich deklaracji celnych i dokumentów eksportowych. Przedsiębiorstwa eksportujące muszą dostosować się do nowych procedur celnych i przekazać szczegółowe informacje o towarach, wartości, ilościach oraz miejscu ich przeznaczenia.
Picture of Adam Paciorek
Adam Paciorek

Dyrektor Techniczny ZPEUIC z wykształcenia i zamiłowania leśnik, drzewiarz i przyrodnik; nauka w Technikum Leśnym w Tucholi i SGGW Warszawa – uzyskany tytuł inżyniera leśnictwa; 28 lat pracy zawodowej, z czego ostatnie 15 lat na stanowisku Inspektor ds. kontroli europalet w SGS Polska Sp. z o.o.; wcześniej na stanowiskach: Kupiec surowca drzewnego w Pfleiderer Grajewo, Kierownik w Tartaku – ZTS J.Jacyno, a na początku kariery 8 lat pracy w Lasach Państwowych na stanowiskach podleśniczy i Specjalista. Zainteresowania: fotografia, podróże, żeglarstwo i strzelectwo.