Kiedy europaleta musi zostać poddana naprawie?

Kiedy europaleta musi zostać poddana naprawie? To świetne pytanie, a odpowiedź będzie przydatna wszystkim użytkownikom europalet. Europalety są uniwersalnym i ekologicznym nośnikiem zbudowanym z elementów drewnianych połączonych stalowymi gwoździami. Szczególnie elementy drewniane poddane intensywnemu użytkowaniu i w kontakcie ze znacznie twardszymi urządzeniami do ich przemieszczania lub składowania mogą ulegać uszkodzeniom. Ze względu na niską wartość palety w porównaniu do urządzeń jest to wskazane – urządzenia nie ulegają awariom w skutek błędów czy nieostrożności użytkowników, a paleta dzielnie znosi złe traktowanie. W pewnym momencie jednak europaletę trzeba poddać przeglądowi i naprawie – w końcu EURopaleta gwarantować ma stały wymiar i nośność.

Jak rozpoznać uszkodzoną europaletę?

Poniżej, kilka wskazówek jak rozpoznać uszkodzoną europaletę konieczną do poddania naprawie. To są ogólne wytyczne, które wskazuje norma – Kodeks UIC 435-4.

Naprawa palet - szczegółowa interpretacja uszkodzonych europalet

Szczegółowo sytuację dotyczącą naprawy palet certyfikowanych, można interpretować następująco:

1.1. brak deski nie wymaga wyjaśnień, jednak pęknięci już jak najbardziej. Pęknięcie deski kwalifikujące ją do wymiany polega zwyczajnie na tym, że w jego skutek powstały dwa elementy drewniane – niezależnie od tego, czy pęknięcie jest skośne, poprzeczne, czy wzdłużne. Mamy wówczas sprzeczność z wytycznymi produkcyjnymi – „każdy element drewniany ma składać się z jednego kawałka drewna*”.

1.2. niestety zapis w normie nie jest do końca precyzyjny i nie wyczerpuje problemu. W praktyce przyjmuje się i stosuje najczęściej parametr odłupania – „na głębokość ponad 2cm”. Wynika to po części z wytycznych kodeksu odnośnie rozstawu gwoździ montażowych – nie mogą one znaleźć się bliżej niż 2cm od krawędzi któregokolwiek elementu drewnianego. Powodem stosowania takiego parametru są też najczęściej pojawiające się odłupania desek skrajnych blatowych występujące pomiędzy wspornikami, a co za tym idzie – z daleka od gwoździ. Nie da się zatem spowodować w tej strefie deski odłupania ukazującego trzon gwoździa.

1.3. brak wspornika jest oczywisty – należy go uzupełnić. Wymiany wspornika dokonać należy, gdy jest uszkodzony, czyli odłupany tak, że widać trzon gwoździa – i to jest jasne. Co zrobić, gdy wspornik posiada pęknięcie? Analogicznie jak przy deskach – jeśli pęknięcie dzieli wspornik na „dwa kawałki drewna”, to konieczna jest wymiana. Jeśli jest to pęknięcie z przesychania i wspornik jest jednym kawałkiem drewna, całą swoją powierzchnią opiera się na desce spodniej, i zapewnia podparcie dla wzdłużnic (deski 800mm nad wspornikiem), to wszystko pozostaje bez zmian i nie jest wymagana wymiana.

1.4. przemieszczeniu w europalecie wskutek użytkowania podlegają zazwyczaj wsporniki. Najczęściej wspornik obraca się i tak przekoszony zdecydowanie zwiększa gabaryt całej palety – wymiar główny poprzez wystającą cześć wspornika jest znacznie większy od nominalnego, a co za tym idzie utrudnione jest korzystanie z europalety np. na regałach, a co najważniejsze paleta traci przez to nośność.

1.5. mimo, że operacja naprawy zanieczyszczonej europalety polegać może na oderwaniu przytwierdzonych naklejek, folii, ,elementów plastikowych, czy metalowych, a nawet przedmuchaniu, czy umyciu, to tak – jest to naprawa europalety. Zawsze kiedy można przywrócić możliwość identyfikacji i prawidłowego użytkowania europalety warto podjąć taki trud i być EKO.

*- nie dotyczy wsporników ze sprasowanego drewna rozdrobnionego