...

Producent europalet – Pomysł na biznes!

Spis treści

Korzyści bycia producentem europalet

Wielu z Państwa zapewne zastanawia się, co tak naprawdę może dać posiadanie licencji i produkcja europalet z zastrzeżonymi znakami EUR i UIC. Te wyjątkowe, choć znane na całym Świecie palety mogą sprawić, że firma – producent znajdzie się na prestiżowej liście licencjonowanych producentów. Licencjonowanych, czy jak kto woli certyfikowanych, czyli spełniających wyśrubowane wymogi odnoszące się do wyposażenia, wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Taki certyfikat podniesie znacząco firmę w rankingach i niewątpliwie będzie powodem do satysfakcji. Prawdą jest, że nie jest łatwo uzyskać licencję, ale warto to sprawdzić.

Same europalety są wysoko cenionym nośnikiem ładunków, wykorzystywanym chyba już we wszystkich znanych branżach, stąd rozpoznawalność ich nie budzi wątpliwości. Ponad 60 lat funkcjonowania europalety to powód do dumy, a znalezienie się na liście producentów europalet staje się celem producentów z branży paletowej i drzewnej.

Co zatem o produkcji i wymogach warto wiedzieć? Kto może zostać licencjonowanym producentem? O tym poniżej.

Co warto wiedzieć o produkcji palet

Za uzyskaniem licencji UIC stoi cały szereg wymogów. Wszystkie opisane są w Kodeksie UIC 435, a nad ich spełnieniem czuwają powołane na podstawie tego dokumentu akredytowane jednostki kontrolne. Każda firma aplikująca do uzyskania licencji musi spełnić wymogi formalne i techniczne, przejść szereg testów i kontroli, aby ostatecznie podczas produkcji podlegać stałemu nadzorowi i bieżącym kontrolom. Każda kolej wydająca licencje korzysta zgodnie z wytycznymi z wybranej jednostki kontrolnej, która to realizuje powierzone im zadania kontrolne. I tak w pierwszym rzędzie firma aplikująca jest weryfikowana pod względem formalnym – musi bowiem być funkcjonującą legalnie na terenie Polski firmą. Następnie nowy producent jako minimum musi posiadać park maszynowy zdolny do samodzielnej produkcji palet – z zapewnieniem powtarzalności wymiarów, połączeń i wytrzymałości. Taką gwarancję wg. aktualnych wymogów spełniają mniej lub bardziej zautomatyzowane linie produkcyjne. Koleje odeszły już dawno od wydawania licencji na ręczne zbijanie palet na szablonach… Wskazane jest posiadanie własnej produkcji elementów drewnianych, co zwiększa niezależność producenta europalet, ale nie jest to wymóg konieczny. Za to niezbędne jest posiadanie suszarni do drewna i własnego certyfikatu IPPC, czyli zdolność do wykonywania bieżącej obróbki fitosanitarnej. Konieczne są też nieco mniejsze, ale nie mniej znaczące inwestycje, jak zakup kalibrowanych przymiarów kontrolnych, czy wilgotnościomierza do drewna z kompensacją temperatury.

Kontrolna produkcja partii palet

Podpisanie umowy licencyjnej poprzedzone jest wstępnymi kontrolami, tzw. dopuszczeniem do produkcji. Na tym etapie poza kontrolą technicznego wyposażenia zakładu dokonywana jest kontrola wyprodukowanej samodzielnej partii palet bez oznaczeń. Dodatkowo palety te testowane są na odporność na zniszczenie i wytrzymałość połączeń. W tym momencie weryfikowane są też wiedza oraz umiejętności kadry zarządzającej i produkcyjnej. W momencie, kiedy kontrola wykaże dobre przygotowanie firmy, pozytywny raport trafia do licencjodawcy – kolei, która przekazuje do podpisania umowę licencyjną. Od tego momentu producent umieszczany jest na liście licencji i może rozpoczynać produkcję, a ta jest na bieżąco kontrolowana wg. mniej lub bardziej zróżnicowanych algorytmów. Nowy producent uzyskuje prawo do zakupu urządzeń znakujących i zgodnie ze ściśle ustalonymi regułami znakuje każdą nowo wyprodukowaną europaletę. Należy pamiętać, że oznakowanie europalet zawiera niepowtarzalne numery certyfikatu IPPC i licencji nowego producenta.

Kto może rozpocząć produkcję certyfikowanych palet?

Niniejsze informacje zapewne najbardziej zainteresują firmy produkcyjne z szeroko rozumianej tzw. branży paleciarskiej. Palety drewniane są bardzo szeroko rozpowszechnione w logistyce i produkcji. Drewno pozwala na produkcję w miarę tanich palet przemysłowych, a nawet lekkich palet jednorazowych. Czasami taka produkcja jest podstawą funkcjonowania mniejszych lub większych firm. Te bardziej rozwinięte posiadają niejednokrotnie dobrze rozbudowany park maszynowy, który jak się okazuje całkiem łatwo przystosować do seryjnej produkcji europalet. Zatem uzyskanie licencji UIC może okazać się zupełnie „naturalnym”, czy bardziej „rozsądnym” wyborem w drodze rozwoju. Znalezienie się na prestiżowej liście licencji może otworzyć nowe perspektywy i zapewnić większą konkurencyjność na rynku. Czasem taki wymóg stawiają klienci – odbiorcy dotychczasowej produkcji, którzy wymagają kompleksowej „obsługi”. Pamiętać należy, że UIC zawsze zachęca do zdobycia licencji i nie czyni przeszkód, aby nawet najmniejsze firmy takową posiadały.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać producentem palet?

Niezbędne minimalne dla uzyskania licencji wymogi formalne to:
* – niektóre koleje zezwalają warunkowo na dzierżawę suszarni i korzystanie na podstawie odrębnej umowy z certyfikatu innej firmy

Narzędzia oraz zaplecze techniczne do produkcji europalet

Niezbędne minimalne dla uzyskania licencji wymogi techniczne to:

* – niektóre koleje zezwalają warunkowo na dzierżawę suszarni i korzystanie na podstawie odrębnej umowy z certyfikatu innej firmy

** – doradzimy, gdzie i jakie należy nabyć

Pomoc w formalnościach dla przyszłych producentów

Wszystkie powyższe informacje zostały przedstawione skrótowo. Całość wiedzy zostać może przekazana podczas naszego audytu. Zgłoś się do nas i zapytaj o pomoc. Otrzymasz od nas ankietę do wypełnienia, dzięki czemu określimy niezbędne działania. Spotkamy się w Twoim zakładzie, doradzimy jak się przygotować, pomożemy ustawić maszyny, wspólnie wypełnimy niezbędne dokumenty – słowem przeprowadzimy Cię przez cały proces licencjonowania. Napisz na biuro@zpeuic.pl

Picture of Adam Paciorek
Adam Paciorek

Dyrektor Techniczny ZPEUIC z wykształcenia i zamiłowania leśnik, drzewiarz i przyrodnik; nauka w Technikum Leśnym w Tucholi i SGGW Warszawa – uzyskany tytuł inżyniera leśnictwa; 28 lat pracy zawodowej, z czego ostatnie 15 lat na stanowisku Inspektor ds. kontroli europalet w SGS Polska Sp. z o.o.; wcześniej na stanowiskach: Kupiec surowca drzewnego w Pfleiderer Grajewo, Kierownik w Tartaku – ZTS J.Jacyno, a na początku kariery 8 lat pracy w Lasach Państwowych na stanowiskach podleśniczy i Specjalista. Zainteresowania: fotografia, podróże, żeglarstwo i strzelectwo.