Zarząd

Robert Kaleta

Sekretarz

Paweł Głowacki

Skarbnik

Piotr Zadrożny

Członek Zarządu

Pozostałe stanowiska

Adam Paciorek

Dyrektor Techniczny