...

Zarząd

Robert Kaleta

Sekretarz

Piotr Zadrożny

Skarbnik

Adam Reluga

Członek Zarządu

Pozostałe stanowiska

Adam Paciorek

Dyrektor Techniczny