Walne Zgromadzenie Członków ZPEUIC – Stare Sady, 17 czerwca 2023r.

Podsumowanie walnego zgromadzenia członków ZPEUIC

Jak co roku, ale tym razem w wyjątkowym miejscu i w wyjątkowej atmosferze spotkaliśmy się na naszym Walnym Zgromadzeniu. Do tradycyjnej już formuły „dodaliśmy” nowe elementy, aby nieco urozmaicić i wzbogacić spotkanie. Niejako na otwarcie obrad pierwszą godzinę przeznaczyliśmy na prezentacje firm, których oferta jest bardzo interesująca i przydatna w naszej branży. Oczywiście, aż trzy z nich dzięki ścisłemu powiązaniu z misją UIC są lub niebawem będą również naszymi członkami. 

I tak po kolei swoją historię oraz ofertę przedstawiły:   

Pomysł na taką formułę zgromadzeń przypadł uczestnikom do gustu, co widać było w przerwach na rozmowy kuluarowe, kiedy każdy mógł dotknąć, a nawet wypróbować urządzenia. Będziemy zatem kontynuować i bardzo chętnie postaramy się o takie atrakcje również za rok.

Wracając jednak do kuluarów – w przeddzień oficjalnego zgromadzenia była okazja do miłego spędzenia czasu przy kolacji, co jak zwykle miło wspominamy, ponieważ większość z nas widuje się zaledwie raz w roku. Tym razem piękne „okoliczności” mazurskiej przyrody oraz pyszna kuchnia niezwykle pozytywnie wpłynęły na klimat tego spotkania.

A co podczas oficjalnej części Zgromadzenia? Jak zawsze obowiązkowo: sprawozdania Zarządu z działalności za 2022r., sprawozdanie finansowe za 2022r., głosowania za udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz wybór Zarządu na kadencję 2023r. Potwierdzamy, że skład Zarządu nie uległ zmianie, a czterech jego członków jak widać zapracowało na zaufanie, co uczestnicy wyrazili powierzeniem im misji prowadzenia naszego Związku na kolejny rok.

Spotkanie zakończyła relacja przedstawiciela NEIS – firmy „prowadzącej” i pozycjonującej naszą stronę internetową www.uic-eur.pl oraz niedługa dyskusja o bieżących problemach i rozpoczętych projektach. Była rozmowa m.in. o wielkości produkcji i napraw europalet UIC w 2022r. oraz o planach i możliwościach aktywacji naszego potencjalnego narodowego licencjodawcy.

Uczestnikom IV Walnego Zgromadzenia Członków ZPEUIC serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo, a ci którzy nie przyjechali… cóż, zwyczajnie niech żałują.