...

Podwójnie wypalony znak EPAL lub EUR to wada krytyczna?

Czym są błędy krytyczne w identyfikacji palet?

Najpierw należy wyjaśnić, czy są błędy krytyczne. Otóż w nomenklaturze opartej na Kodeksach UIC 435-2 i 435-4 (opisujących wymogi odnośnie nowych i naprawianych drewnianych 4-wejściowych europalet) i stosowanej podczas kontroli zarówno nowych, jak i naprawianych europalet rozróżniamy trzy kategorie błędów: błędy krytyczne, błędy główne i błędy poboczne. Błędy krytyczne– w dużym uproszczeniu, to błędy zagrażające życiu i zdrowiu użytkowników oraz bezpieczeństwu ładunku. Błędy główne to błędy, które ograniczają – skracają żywotność europalety. Błędy poboczne natomiast mają już marginalne znaczenie i mogą po prostu utrudniać użytkowanie oraz sprawiać niemające większego znaczenia kłopoty. Jest to oczywiście znaczne uproszczenie i można by analizować każdy błąd i jego wpływ na użytkowanie europalety z osobna, ale nie o to chodzi.

Podwójnie wypalone znaki na europalecie

Wracając zatem do pytania – nie, podwójnie wypalone znaki nie są błędami krytycznymi z dwóch powodów: 

1) po pierwsze nie zagrażają życiu i zdrowiu użytkowników oraz bezpieczeństwu ładunku

2) po drugie nie powodują konieczności dyskwalifikacji europalety z obiegu. 

Podkreślić jednak trzeba, że te błędy „same w sobie” nie wywołują takiej konsekwencji. Błędy te jednak powinny być wskazówką do bardziej dogłębnego zbadania europalety i odszukania innych cech, które wspólnie ze „wskazówką” spowodują konieczność eliminacji europalety z obiegu, lub wprost przeciwnie – utwierdzą nas w przekonaniu, że był to tylko błąd w produkcji lub naprawie. 

Błąd główny - Nieczytelne oznakowanie

Podwójnie wypalony znak należałoby podczas kontroli nowych europalet zakwalifikować jako błąd główny – „nieczytelne oznakowanie”. W tej sytuacji czytelny ten sam znak po przeciwnej stronie palety uratuje sytuację. Podczas kontroli używanych – naprawianych europalet sytuacja jest nieco trudniejsza, ponieważ tutaj oceniana jest praca firmy naprawiającej. W sytuacji, gdy u naprawiającego ujawnione zostanie działanie polegające na „dopalaniu” i „nadpalaniu” istniejących znaków kontrolowana partia palet zostaje oceniona negatywnie i jest blokowana celem poprawy lub eliminacji z rynku.

Podsumowując zatem – jeśli podwójne znaki wynikają z nieumiejętnej pracy licencjonowanej firmy naprawiającej, to palety należy wycofać z rynku i / lub w miarę możliwości poddać je właściwej naprawie. Naprawa ta polegać może na wymianie wsporników z nieczytelnymi podwójnymi znakami – oczywiście tylko wtedy, gdy paleta spełnia wymogi europalety. Jeśli natomiast podwójny znak powstał u producenta (paleta nie nosi śladów napraw i wymiany elementów), to takim błędem nie powinniśmy się przejmować, szczególnie gdy adekwatny znak z drugiej strony palety jest czytelny. Ta sytuacja jednak wymaga już wiedzy i doświadczenia, aby właściwie ocenić daną paletę.