...

Czy wiesz, jak należy znakować palety po naprawie?

Czy firma naprawcza posiadająca licencję UIC, może po naprawie znakować palety EPAL?

Podstawy napraw reguluje Kodeks UIC 435-4 „Naprawy palet płaskich EUR i EUR box”. Pytanie dotyczy oznakowania europalet po naprawie i tutaj zastosowanie mają zapisy punktu 2.4 powyższej normy. Starsza wersja przytoczonej normy – Kodeksu UIC 435-4 (wyd. 3. Kwiecień 2010r.) wspominała o tym wprost:

„Jeżeli usunięto w trakcie naprawy części noszące zastrzeżone oznaczenia, należy je zastąpić częściami zamiennymi z kropką.”

Czy europaleta po naprawie może posiadać znaki UIC, EUR i EPAL jednocześnie?

„W przypadku, kiedy w palecie płaskiej zostanie wymieniony narożny wspornik z oznakowaniem Kolei/Organizacji paletowej należy zastąpić go wspornikiem z logo Kolei/Organizacji paletowej na terenie której wykonywane są naprawy. W takiej sytuacji naprawiona paleta może nosić oznaczenia dwu różnych Kolei/Organizacji paletowych.” 

Najnowsza wersja Kodeksu UIC 435-4 nie znosi takiego zapisu (w takich przypadkach konkretne fragmenty normy są skreślane, o czym nowsza wersja musi informować). Zapis został uproszczony, pominięte są wyjaśnienia, że pojedyncza europaleta może nosić oznakowania różnych kolei/organizacji paletowych. Skrócony zapis nadal wprost nakazuje wymieniane wsporniki oznakować logo kolei (z kropką), na licencji której wykonywana jest naprawa. Stało się tak dlatego, że w momencie jej tworzenia (korygowania) nie istniała żadna dopuszczona organizacja paletowa (a taką był kiedyś Epal). Na dziś Epal nadal nie jest organizacją paletową, ale opierając sią na mocy porozumienia z października 2014 o wzajemnej wymienności palet UIC-EUR i Epal, a także na tym, że w rzeczywistości oba poole palet są wymienne i faktycznie wymieniane – należy tę organizację nadal tak traktować.

Podsumowanie

Zapisy zarówno starszej jak i najnowszej wersji Kodeksu UIC 435-4 absolutnie nie zakazują możliwości stosowania na pojedynczej naprawionej europalecie znaków różnych kolei/organizacji paletowych. Nakazują za to znakowanie wymienionych narożnych wsporników aktualnie obowiązującymi znakami kolei udzielającej licencji. W przypadku naprawiacza UIC znakiem UIC z kropką  – na lewym narożniku oraz znakiem EUR z kropką – na prawym narożniku. W naszej interpretacji – mając na uwadze aktualne porozumienia i faktyczną sytuację na rynku – takie oznakowanie po naprawie dotyczy również wymiennych palet Epal, które posiadają na wszystkich narożnikach znak Epal. Zatem występownie na naprawionych paletach jednocześnie znaków UIC, EUR i Epal na narożnych wspornikach jest jak najbardziej dopuszczalne. Dodamy jeszcze, że dokładnie tak samo interpretują sytuację jednostki kontrolne pracujące dla kolei zrzeszonych w UIC.